Arkiv för februari, 2013

Barnen i Hutano behöver ditt stöd!

Maria församling i Helsingborg samlar löpande in pengar till barnhemmet Hutano i Zimbabwe. På barnhemmet bor för närvarande 21 föräldralösa barn och ungdomar, flera av dem med särskilda behov såsom olika former av funktionsnedsättningar och HIV. Hutano ligger i direkt anslutning till Mnene sjukhus vilket möjliggör att barnen har tillgång till läkarvård och mediciner. Vid sjukhuset finns även skola vilket gör att de barn som är funktionsnedsatta har möjlighet att ta sig till skolan, vilket många av dem tidigare inte kunnat.

Att ge ett barn möjlighet till ett boende, skolgång, medicin, kärlek och omsorg kostar 20 kr per barn och dag, en liten summa för många av oss men livsavgörande för dem. Vill du vara med och bidra till projektet med en pengagåva så är du varmt välkommen, ditt bidrag går oavkortat till barnen på barnhemmet. Projekt Hutano har inga administrativa kostnader och alla som arbetar med projektet gör det antingen på sin arbetstid som anställda inom Svenska kyrkan eller helt ideellt.

Gåvor sätts in på postgiro 11 41 64 – 7 , märk din betalning med Hutano. Tack för din gåva!245

 

Annonser

Lämna en kommentar