Arkiv för september, 2011

Avresedagen närmar sig…..

I skrivande stund är det ungefär en vecka till det är dags för avresa. Vi har hjälpts åt att köpa och samla in kläder, böcker, sjukvårdsartiklar, tandborstar, pennor, kritor och mycket, mycket mer…..

Maria Församling har skänkt pengar som vi skall ta med oss ner för att hjälpa till på plats med det som behövs, många människor har hjälpt till genom att generöst ge kollekt och bidrag till barnen i Hutano.  Det gör mig varm i hjärtat att det finns så mycket generositet och omtanke, för vi har faktiskt alla något gemensamt i det här projektet, oavsett om vi reser dit eller inte. Vi har 18 barn i Zimbabwe. 18 barn som vi har åtagit oss att ge omsorg, mat, skola och sjukvård….på det sättet är de hela församlingens barn, och genom att vi alla bidrar på olika sätt tar vi ansvar för dem. Kanske tycker några att vi i stället borde hjälpa till här hemma, det finns ju så stora behov här….och var är behovet av mission som störst?

Mission är kanske över huvud taget ett ganska bortglömt begrepp idag, kanske har det lämnat en något fadd eftersmak efter sig. I kolonisationens spår växte en iver i de västerlädska kyrkorna att sprida det kristna evangeliet till nya geografiska platser. Kyrkor och missionssällskap samlade in pengar för att sända missionärer med uppgift att grunda nya församlingar och kyrkor, utan en tanke på att man därigenom skulle kunna skada redan existerande kulturer. Man ville fortsätta det arbete aposteln Paulus påbörjade under det första århundradet, då han, enligt Nya Testamentet, spred budskapet om Jesus Kristus liv, död och uppståndelse i städerna runt Medelhavet. Sådan ”yttre mission” kom att uppfattas som synonymt med omvändande av hedningar i Norden och senare i Afrika och Latinamerika. Ofta gick missionen hand i hand med kolonisationen, med mycket elände och lidande som följd.

Idag lever ovanstående tolkning av begreppet kvar i en del kyrkor, medan andra ser kyrkan eller de kristna som redskap för Missio Dei (Guds mission), med syfte att upprätta och hela världen. Alla människor, inte enbart de kristna, anses ha ansvar för att ta hand om och förvalta Guds skapelse och allt som finns i den. Kyrkans uppdrag är med ett sådant synsätt främst att finnas till för att möta människors och jordens behov. Dessa företrädare vill vara ett tecken på Guds rike och att berätta om Jesus Kristus i ord och i handling, snarare än att värva medlemmar till den egna organisationen.

Björn Kjellström skrev i senaste numret av Amos om varför det är så viktigt med Hutano. Det är helt enkelt ett sätt för oss som individer att bevara vår mänsklighet och det är ett sätt för vår församling att bevara vår trovärdighet som vittnen för Guds kärlek i Jesus Kristus till HELA skapelsen. Vidare skriver han att när han höjer brödet i mässans nattvard med orden ”så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd” att dessa ord endast kan bli trovärdiga om vi är medvetna om att barnen i Hutano är en del av samma kropp som vi, och att de har samma rätt till det gemensamma brödet.

Vi har alla ett ansvar att ta hand om och att förvalta Guds skapelse och allt som finns i den.

Therèse

Gud,
Du som är som en mor och en far för oss,
inför Dig vill vi lyfta fram alla barn på jorden,
barn som gråter av rädsla och av smärta,
barn som är hungriga och törstiga,
barn som är förtvivlade och oroliga,
barn som skrattar och mår bra.

Gud,
lär oss att se och bejaka de barn vi möter,
att våga fråga och bry oss om.
Vi ber för de barn som utsätts för övergrepp och misshandel från vuxna.

Gud,
ge alla barn kraft och frimodighet,
tillit och förtröstan.
Vi ber att alla barn skall få leva som barn,
lekfulla och oskuldsfulla,
innan vuxenlivets ansvar så småningom blir deras.

Gud,
hjälp oss att förstå att vuxna och barn är beroende av varandra
i det ständiga samspel som livet är.
Ge oss förmåga att samarbeta i ömsesidig respekt
och i en gemensam strävan för en fredligare värld.
Amen

Annonser

Lämna en kommentar

Sverige antar ny strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe

Den 14 juli antog Sveriges regering en ny strategi för utvecklingssamarbetet med
Zimbabwe 2011-2012. Fokus ligger på instatser för utveckling av demokrati och
respekt för mänskliga rättigheter i Zimbabwe.- Nyckeln till en demokratisk utveckling i Zimbabwe ligger
i genomförandet av den överenskommelse om maktdelning, GPA, som ska bana väg
för fria och rättvisa val med full respekt för folkets vilja. Utgångspunkten
för det svenska engagemanget i landet är att stödja demokratiska reformer och
bidra till att fria och rättvisa val kan genomföras i Zimbabwe, säger
biståndsminister Gunilla Carlsson.I dagsläget är det ovisst när nästa val kommer hållas men sannolikt kommer det
ske under 2012.

Insatser som arbetar med att förbättra social service inom hälsa och utbildning kommer
stödjas då det är grunden för ett hållbart demokratiskt samhälle.

– Det är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen i landet att
reformvänliga krafter i regeringen kan visa på framsteg när det gäller att lindra
den sociala misären. Vi avser också stärka dialogen med zimbabwiska samhället
för att stödja de aktörer som verkar för reformer kring demokrati, mänskliga
rättigheter och för en minskad polarisering, säger biståndsminister Gunilla
Carlsson.

Biståndet till Zimbabwe kommer uppgå till 200 miljoner sek per år under 2011-2012.

Lämna en kommentar

Idrott för alla!

Idrott För Alla är Ramlösa Södra FF´s sektion för personer
med funktionshinder. Här finns inga prestationskav som ställer någon utanför. Deras
filosofi är att utgå från individens förutsättningar och förmåga där det mesta
byggs på lek och att ha roligt tillsammans.

Idag erbjuder Idrott För
Alla fotboll, innebandy och bowling. Ungdomarna får en allsidig träning men även möjlighet till social
träning med inriktning på kamratskap och laganda tillsammans med ledare som är
genuint intresserade av ungdomar med särskilda behov. Med hjärta och värme lär
sig ungdomarna att hjälpa och stötta varandra. Ödmjukhet respekt och att visa
hänsyn är andra viktiga ledord som följer aktiviteterna inom Idrott För Alla.
Lägerverksamhet anordnas där idrottens tema följs upp men även vikten av ett
aktivt liv ur hälsoperspektiv – kost och rörelse.

Varje år anordnas i Idrott För Alla och
Ramlösa Södra FFs regi en Kändismatch där lokala kändisar möter IFAs ungdomar.
Ett fantastiskt arrangemang som uppskattas mycket av både spelare och publik!
Två Talangjakter per år står även på agendan, där funktionshindrade unga vuxna
får tillfälle att visa upp sina talanger inom sång och musik.

När ungdomarna i Idrott för alla fick höra talas om Maria församlings projekt i
Hutano, Zimbabwe ville de gärna vara med och stötta. Lars och Kerstin besökte
ungdomarna på deras läger och berättade om projektet och visade bilder,
Jonathan var med och fotograferade.

Avslutningsvis signerade ungdomarna bollar som vi skall ta
med oss till barnen i Hutano, gissa om det kommer att bli en uppskattad
present!

2 kommentarer